फक्त याच दिवशी स्त्रियांवर लिहणे हे माझ्या मनाला पटत नव्हतं, पण याच दिवशी (जागतिक महिला दिन) लोक त्या दृष्टीने वाचतील ही सुप्त भावना मला लिहायला प्रोत्साहन देऊन गेली.

स्त्रियांवर खुप लिहून झालं आहे म्हणून विशेष अस मी काय लिहावं ? आपली संस्कृती तर ‘यत्र नार्यस्तू पूजते तत्र देवता’ म्हणून स्त्रियांना महत्व देते. म्हणून त्यांच्यावर वेगळे ते मी काय लिहणार ! त्यापेक्षा थोडक्यात च स्त्रीला व्यक्त करू अस वाटत होतं पण तेही कठीण कारण इतक्या महान शक्तीला ‘थोडक्यात’ कस व्यक्त करणार ? अशक्यच ते ! पण तोडक्या बुद्धी नुसार व्यक्त होण्याची आणि स्त्रीला मांडण्याची मोठी कसरत करतोय, तिला मांडताना तिच्यावर अन्याय तर नाही करत आहे ना ही खंत आहे कारण मी अपूर्ण आहे तिला व्यक्त करण्यात.

कारण प्रत्येक मनुष्याच्या असण्यासच कारण ‘ती’, माझ्या जगण्याचं कारण ‘ती’, ‘ती’ आहे म्हणून ‘मी’, तिच्याशिवाय माझ असणं, असून नसल्यासारख !
गर्भात होतो, सांभाळणारी ‘ती’, जीवनाला आकार देणारी ‘ती’

पुरुषाला पूर्णत्व ‘ती’ देते । मी आहे, तो ‘ती’ आहे म्हणून । माझा संसार ‘ती’ आहे म्हणून । हो, ‘ती’ एक स्त्री, श्रुष्टीच्या निर्मितीच कारण, संसाराच मांगल्य, मोक्षाची गती आणि भगवंताची उत्कृष्ट निर्मिती…. ‘ती’

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s