The Song of the Free: By Swami Vivekananda

The wounded snake its hood unfurls, The flame stirred up doth blaze, The desert air resounds the calls Of heart-struck lion's rage.  The cloud puts forth it deluge strength When lightning cleaves its breast, When the soul is stirred to its in most depth Great ones unfold their best. Let eyes grow dim and heart…

Romantic Jealousy ❤

माणूस एक विचारशील प्राणी आहे असं म्हणतात आणि म्हणूनच कदाचित मी विचार करत असेल आणि असच न पटणार जगावेगळं (?) काहीतरी लिहत असेल. अनेकदा अस होत की आपण आपल्यातच रमलेलो असतो, अगदी स्वतःला विसरून ! माझ्यासाठी हे जग आणि या जगासाठी मी. संपूर्ण जग माझ्यासाठीच आहे हे आपण न विसरलेले बरे कारण त्याची अनुभूती व्हावी…

Yes, I AM !

Just say it loud....Oh dear, just say it. I am Strong, I am Best, I am powerful, I am everywhere, I am Love, I am passionate,....!! Just say it loud....Oh dear, just say it. I am God, I am everything, I am trust, I am beloved, I am Inspiration, I am enthusiastic,.....!! Just say it…