Yes, I AM !

Just say it loud....Oh dear, just say it. I am Strong, I am Best, I am powerful, I am everywhere, I am Love, I am passionate,....!! Just say it loud....Oh dear, just say it. I am God, I am everything, I am trust, I am beloved, I am Inspiration, I am enthusiastic,.....!! Just say it…

Quote to UnQuote…. #2

Follow my writings on yourquote.in/ganeshrmore or you can also follow me on Instagram @_ganesh_more_ 1} 2} 3} 4} 5} 6} 7 } 8} 9} 10} 11} 12} 13} 14} 15} 16} 17} 18} 19} 20} Thanks for the reading... © Ganesh More

A Poem-मी माझा न उरे…!! (I Left No More)

शब्द माझे, गीत तुझे. ओढ माझी, आस तुझी. पण मी माझा न उरे, जेंव्हा परिस तुजपरी दिसे...!!     नयन माझे, स्वप्न तुझे. ओठ माझे, नाव तुझे. पण मी माझा न उरे, जेंव्हा परिस तुजपरी दिसे...!!   मन हे माझे असे, त्यात तू वसे. हृदय जरी असे, पण त्यात प्रतिबिंब तुझे असे. पण मी माझा…

Little Thing’s

  Life is bigger when you think about ‘life’. Great people did big, achieve big but all started with ‘little’. Little, anything that arose you to do something in your life, a little that passionate you to fall in love with someone whom you hate badly, a little is loving your beloved one more than…

अंतरीचा ‘डोकलाम’ संघर्ष 

'डोकलाम' मध्ये सुरु असलेल्या चीन-भारत संघर्षाबद्दल वेगळे काही सांगण्याची आवश्यकता वाटत नाही. मानवाच्या कल्याणासाठी होत असलेली युद्धे तर कधीच इतिहासाच्या सोनेरी पानात जमा झाली आहेत.आताची व येणारी संघर्ष हि फक्त वर्तमान व भविष्याचे अधःपतन करण्यासाठी होणार हे मात्र नक्की.   चीन व भारत संघर्षाचे अगदी शुल्लक कारण म्हणजे एक जमिनीचा तुकडा. (या तुकड्याशिवायही काही सुप्त…